Reguli de comportament ale aparținătorilor

Reguli de comportament ale aparținătorilor

 • Accesul vizitatori se realizeaza in baza Cartii de Identitate sau alt document de identificare.
 • Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de două persoane.
 • Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoanele care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă, etc.).
 • La intrarea în secţie vizitatorii vor avea echipament de protecţie asigurat de spital: halat sau pelerină, botoşei, iar în secţii de terapie intensivă şi mască, bonetă.
 • Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori.
 • Vizitatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de spital.
 • Vizitatorii nu au voie:
  • să se aşeze pe patul pacientului
  • să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicală
  • să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, de exemplu pictograma de “risc biologic”
 • Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcţie de specificul afecţiunii şi al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
 • Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, îngheţată, ouă de casă, lapte de casă, etc.).
 • Vizitatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (carantină, etc.).