Reglementarea accesului mass-media în spital

În cadrul centrului medical, relația cu mass-media este asigurată numai prin intermediul Purtătorului de cuvânt.

Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

  • accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;
  • accesul delegațiilor Ministerului, numai când aceștia își asumă răspunderea pentru Reprezentanții mass-media care îi însoțesc.

Toate comunicatele de presă privind activitatea spitalului precum și toate documentele înaintate spre publicare în mass-media vor fi semnate de către purtătorul de cuvânt desemnat prin decizia managerului și vor fi arhivate la sediul unității.

✓ Modul de lucru:

  • Responsabil cu mass-media / Persoane desemnate în relația cu mass-media
  • Managerul Spitalului va numi prin decizie o persoană Responsabilă în relația cu mass-media – RMM (purtător de cuvânt).
  • Responsabilul în relația cu mass media își va însuși prevederile prezentei proceduri, va pune în aplicare cerințele acesteia și va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii.
  • În cadrul Spitalului, relația cu mass-media este asigurată numai prin intermediul Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt). Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;

accesul delegațiilor Ministerului, numai când aceștia își asumă răspunderea pentru Reprezentații mass-media care îi însoțesc.

În cazul numirii prin decizie a unor angajați în relația cu mass-media cu diverse ocazii, altele decât purtătorul de cuvânt, aceștia vor fi instruiți obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri și se vor supune strict cerințelor procedurii.

 Liber acces la informațiile de interes public

✓ Spitalul are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea centrului medical;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe cu managerul;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea centrului medical și ale Responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordanetele de contact ale unității, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa paginii web;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i ) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

✓ Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului

✓ Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției pentru identificare.

✓ Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situații:

– când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat etc.) cu acordul acestora;

– însoțiți de manager

✓ Acordarea interviurilor în cadrul unității

Interviurile în cadrul Centrului medical vor fi acordate numai de către RMM (purtător de cuvânt) cu respectarea următoarelor reguli:

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia copilului precum și un eventual handicap al acestuia.

– nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat Acord scris.

– informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu acordul persoanei sau în cazul unei persoane fără discernământ ori decedată, cu aordul familiei sau aparținătorilor.

RMM (purtătorul de cuvânt) va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament, condiție fizică etc sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză se vor da pe formular “Acord în scris al pacientului”.

RMM va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass-media în incinta unității să se facă numai cu ecuson și halat corespunzător.

Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și a confidențialității actului medical, precum și prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Purtătorul de cuvânt nu va fi atras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media.

✓ Reclamații în sensul prezentei proceduri

Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient (adult sau copil) fără acordul scris al acestuia.

În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului a unor informații cu privire la clauzele menționate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancționarea disciplinară.

În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privința căruia s-au divulgat informații de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi suportate de către Purtătorul de cuvânt.

Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de Reprezentanți mass-media cu echipamente audio-video ascunse.

✓ Măsuri luate:

– se va aduce la cunoștință în scris Angajatorului reprezentanților mass-media ce se fac vinovați, fapta respectivă și se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanților mass-media reclamați;

– se va interzice pe viitor accesul Reprezentanților mass-media vinovați de situația creată pe teritoriul Spitalului.

– se vor aduce la cunoștința pacientului reclamant măsurile luate cu mențiune că Spitalul este absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.

✓ Comunicarea cu reprezentanții mass-media în situații speciale

Comunicarea cu presa se poate baza pe mai multe tehnici și strategii de comunicare:

  • organizarea unor conferințe de presă
  • organizarea informărilor de presă ori de câte ori este necesar sprijinirea jurnaliștilor în obținerea interviurilor cu experți
  • facilitarea obținerii de către jurnaliști a unor materiale publicate în scopul documentării însoțirea jurnaliștilor în vizitele de documentare pe teren.