Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

✓ Internarea pacienților se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenența etnică, condiții sociale, opțiuni politice sau antipatii personale.

✓ Pacienții cu afecțiuni cronice se internează conform listelor de așteptare existente, în limita contractului cu CAS respectând specialitatea, competența centrului și structura organizatorică aprobată.

✓ Pacienții cu afecțiuni care nu necesită supraveghere mai mare de 12 ore beneficiază de spitalizare de zi în limita contractului cu CAS cu respectarea listei de programări sau la cerere contracost conform tarifului stabilit.

✓ Criteriile de prioritizare a pacienților sunt ordinea cronologică a adresării acestora înscrise în lista de așteptare în urma programării cu respectarea procedurii de programare a serviciilor.

✓ În compartimentul spitalizare de zi se furnizează servicii programabile de diagnostic, tratament și monitorizare pentru pacienții care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore.

✓ Bolnavii prezentați la biroul recepție (internări) din proprie inițiativă sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alte unități sanitare vor fi programați pentru consultație de specialitate la cabinetul medical al centrului.

✓ La data programată pacienții vor fi examinați, se vor face trimiteri pentru investigații paraclinice și li se va stabili diagnosticul și planul terapeutic ambulatoriu sau prin spitalizare de zi (funcție de afecțiune).

✓ Serviciile medicale acordate în cadrul centrului pentru pacienții asigurațiu vor fi acordate gratuit în limita fondurilor disponibile conform contractului cu CJAS. După epuizarea sumelor, pacientul poate opta pentru înscrierea pe liste de așteptare sau plata serviciilor medicale recomandate – la cerere, la tarifele stabilite de către conducerea centrului medical.

✓ Modul de lucru:

  1. Internarea pacientului se efectuează prin biroul de internări.
  2. Documentele necesare pentru internare:
  • Biletul de internare;
  • Cartea de identitate (pentru prevenirea erorilor de identificare);
  • Cardul de sănătate
  • Adeverința de la locul de muncă sau cupon de pensie