Informații privind externarea pacienților

Externarea pacientului din centrul medical se poate realiza:

1.Externat la terminarea tratamentului/investigatiilor.

Externarea pacientului se va realiza de catre medicul curant  in momentul in care acesta considera oportun, pe baza examenului clinic, investigaţiilor si a urmăririi evoluţiei pacientului pe parcursul internării.

La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FSZ, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament şi regim alimentar şi de viaţă şi muncă.

Medicii care îşi desfăşoară activitatea în spital au obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL cu obligaţia ca acesta să conţină explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în FSZ la epicriză.

La cererea bolnavului care se externează, se completează şi se înmânează Certificatul medical sau adeverinţa medicală.

Programarea si comunicarea externarii se realizeaza cu cel putin 12 ore inainte

 

2.Externare la cerere. Pacientul poate părăsi centrul medical la cerere, după ce în prealabil a fost înştiinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate.

Medicul curant consemnează în FSZ solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea.

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa.

Consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Refuzul pacientului, se va consemna în FSZ.

Consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului şi consemnate în FSZ şi semnate de către pacient (am luat la cunoştinţă).

 

Manager,Director medical,
MOTOVELET DAN,Dr. FILIP FLORIN