Drepturile Asiguratorilor referitor la Asistența Spitalicească

Pentru buna desfășurare a activităților medicale, pe durata spitalizării, pacienții trebuie să țină cont de următoarele obligații

 • Să respecte regulile de acces, de conduită și disciplină ale spitalului
 • Să nu producă zgomote puternice, de orice natură (incluzând aici și sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicații) și să nu inițieze acțiuni care pot produce disconfort pacienților internați și celorlalte persoane din jur.
 • Să nu introducă în spital echipamente electronice fără acordul prealabil, scris, al medicului șef de secție sau al asistentului șef.
 • Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau interzise de lege.
 • Să păstreze curățenia în spațiile comune și după caz, în rezervă.
 • Pe durata spitalizării, să nu părăsească incinta spitalului în această ținută
 • Să respecte intimitatea și confidențialitatea persoanei, viața privată și programul celorlalți pacienți, inclusiv ale personalului medical
 • Să utilizeze cu atenție și să nu deterioreze bunurile spitalului, precum și bunurile aflate în proprietatea altor persoane, dacă este cazul.
 • Să asigure individual paza și protecția bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-și întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

 • să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 •  să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
 • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
 • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

 OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR REFERITOR LA SERVICIILE MEDICALE

 • Să se prezinte la internare la ora stabilită conform programării sau să anunțe Recepția cu cel puțin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată
 • Să ofere personalului medical toate informațiile relevante pe care le dețin despre starea de sănătate proprie, precum și informațiile de orice altă natură (aparent religioasă, valori și cutume culturale etnice etc) care pot afecta sau infuența îngrijirea medicală și serviciile conexe furnizate de către S.C. CORAMED SV S.R.L.
 • Să ofere informații exacte și complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale și de sănătate, inclusiv regimuri alimentare și stil de viață
 • Să solicite personalului medical informații detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigațiile și analizele realizate, diagnosticul stabilit și tratamentul propus, înainte de a-și da consimtământul față de orice procedură și act medical pe care îl acceptă.
 • Să respecte cu strictețe planul de tratament și să discute despre orice schimbare pe care o doresc sau care intervine din cauze externe, cu medicul curant.
 • Să își asume întreaga responsabilitate pentru consecințele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucțiunile și recomandările personalului medical.
 • Să informeze personalul medical, întocmai și la timp, cu privire la orice manifestare sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 • Să anunțe personalul medical de pe Departamentul Spitalizare de Zi, în cazul în care își schimbă datele de contact sau datele personale (nume, stare civilă etc)